Anmälningsblankett svenska skolan

Svenskundervisningen i Chicago drivs enligt Skolverkets kursplan för s k kompletterande undervisning. Det innebär att vi koncentrerar oss på sådant som är specifikt svenskt (och nordiskt) och framför allt språkträning. Geografi, historia, samhällskunskap och musik finns också på programmet. Vi tar emot elever i åldrarna 5-18 år som använder svenska som dagligt umgängesspråk. Eleverna måste också kunna läsa något för att tillgodogöra sig undervisningen. Alla elever har undervisning på samma gång varannan söndag 10.00-12.45 på Swedish American Museum. Vi har normalt ca 25-30 elever uppdelade i olika ålders/färdighetsgrupper. Även inom grupperna sker individualisering om så behövs. Eleverna har läxa till varje lektion.

Det är tack vare föräldrarnas aktiva medverkan som den nuvarande organisationen med alla elever närvarande på en gång kan upprätthållas. Att ha elever i svenskundervisningen innebär därför ett kontinuerligt engagemang även för föräldrarna. Eftersom det normalt går två veckor mellan varje undervisningstillfälle, är det viktigt att alla gör sitt bästa för att delta varje gång. Eleverna riskerar annars att snabbt förlora kontakten med både kamrater och undervisning, och arbetet i hela gruppen kan påverkas negativt.

Svenskundervisningen är organiserad av Swedish American Museum i Chicago (Museet) och drivs av en kommitté, där föräldrar och lärare automatiskt är medlemmar. Beslut angående skolverksamheten fattas normalt sett av kommittén med översikt från Museets styrelse.